NYT ONLINE KURSUS KOMMER SNART

Din Adfærd – Din Succes


Har du nogensinde haft tanken, ”Det ville være så meget lettere for mig at håndtere alt hvad livet kræver, hvis alle bare tænkte, følte og gjorde som mig”

For mange år siden observerede nogle videnskabsfolk og filosoffer, at forskellen i menneskers adfærd så ud til at følge et bestemt mønster. De observerede menneskers personlighed og beskrev den adfærd de så.
DiSC Modellen for menneskelig adfærd er et resultat af deres observationer. Vi kan bruge den model til at øge vores opmærksomhed og til at forstå hvorfor vi tænker, føler og handler som vi gør.

Everything DiSC Workplace-profilen er en af de mest anvendte og anerkendte person-profilværktøjer i verden. Den giver dig oplysninger om, hvem DU relaterer til, og hvordan du reagerer over for andre mennesker.
Profilen handler helt enkelt om dig.
Når først du forstår dig selv og dit adfærdsmønster kan du bedre forstå hvorfor andre er som de er.
Du kan ikke ændre på andre mennesker, men du kan ændre på din egen opfattelse af andre menneskers adfærd og personlighedsstil, så du kommer til at relatere bedre til dem.

Dette kursus handler om hvordan du bliver mere opmærksom på din adfærd, hvordan du ændrer eller tilpasser din adfærd og dit mindset til det miljø du befinder dig i, så du opnår større succes, og når de mål du sætter dig både privat og professionelt.


MERE INFO KOMMER SNART!