Din Adfærd – Din Succes

                                                                         EVERYTHING DiSC 

Har du nogensinde haft tanken, ”Det ville være så meget lettere for mig at håndtere alt hvad livet kræver, hvis alle bare tænkte, følte og gjorde som mig”. Og har du nogensinde undret dig over, hvorfor det er nemmere at få gode relationer til nogle mennesker end til andre?

For mange år siden observerede nogle videnskabsfolk og filosoffer, at forskellen i menneskers adfærd, så ud til at følge et bestemt mønster. De observerede menneskers personlighed og beskrev den adfærd de så.
DiSC Modellen for menneskelig adfærd er et resultat af deres observationer. Vi kan bruge den model til at øge vores opmærksomhed og til at forstå, hvorfor vi tænker, føler og handler som vi gør.

Hvorfor hedder det DiSC? 

  • D står for Dominans (Dominance) - målrettet, handlekraftig, bestemt, viljestærk, resultatorienteret
  • i står for Inflydelse (Influence) - udadvendt, optimistisk, humørfyldt, livlig, entusiastisk
  • S står for Stabilitet (Steadiness) - rolig, tålmodig, ydmyg, taktfuld, tilpassende
  • C står for Competence-søgende (Conscientious) - analytisk, reserveret, nøjagtig, privat, systematisk

Alle DiSC stile og profiler er lige værdifulde og alle mennesker er en blanding af alle fire stile, dog har vi alle én stil eller adfærd, der karakteriserer os bedst.

Everything DiSC Workplace-profilen er en af de mest anvendte og anerkendte person-profilværktøjer i verden. Den giver dig oplysninger om, hvem DU relaterer til, og hvordan du reagerer over for andre mennesker.
Profilen handler helt enkelt om dig.

Når først du forstår dig selv og dit adfærdsmønster kan du bedre forstå, hvorfor andre er som de er, og det kan hjælpe dig til at skabe bedre relationer til mennesker både privat og arbejdsmæssigt. 
Du kan ikke ændre på andre mennesker, men du kan ændre på din egen opfattelse af andre menneskers adfærd og personlighedsstil, så du kommer til at relatere bedre til dem.

Din personlige DiSC profil handler om hvordan du bliver mere opmærksom på din adfærd, hvordan du ændrer eller tilpasser din adfærd og dit mindset til det miljø, du befinder dig i, så du opnår større succes, og når de mål du sætter dig både privat og professionelt. Den hjælper dig i forhold til forståelse af, og daglig håndtering af dine livs-og arbejdsvilkår. 

Hvordan foregår det? Du får tilsendt en mail med et link til et spørgskema, hvor du vælger ord, der beskriver dig bedst i forskellige situationer. Testen tager ca 15-20 min at besvare. Besvarelserne danner grundlag for, hvilken adfærdsprofil du har. Du får tilsendt din personlige rapport på email kort til efter besvarelsen.

Rapporten koster 2000 kroner + moms. Send en email til info@mypowermind.dk, så får du tilsendt faktura og efter betaling får du tilsendt link til besvarelse af din DiSC profil.

Jeg ser frem til at høre fra dig.

Med kærlig hilsen

Betina